СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Скупи Кабле – (член 141 од ЗААВМУ) – 26.05.2022

Скупи Кабле – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 05.05.2022

Скупи Кабле – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 05.05.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Скупи Кабле – (член 141 од ЗААВМУ) – 10.05.2022

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2016 година

2015 година

 Accessibility

Accessibility