СПАЈДЕР ДООЕЛ Гевгелија

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена 

Употреба на јазик; Регистрација на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на програмските сервиси на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор Спајдер – (член 64 став 2 од ЗААВМУ) – 23.06.2023

Редовен програмски надзор Спајдер – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 5.07.2023

2022 година

Извештај од спроведен надзор

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надор Спајдер-Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 12.05.2022

Редовен програмски андзор Спајдер-Нет – (член 64 став 2, член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 12.05.2022

2021 година

Извештај од спроведен надзор

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор Спајдер Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 06.07.2021

Редовен програмски надзор Спајдер-Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13) – 19.02.2021

2020 година

Извештај од спроведен надзор

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор Спајдер Нет – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 15.09.2020

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор  (член 141 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

– Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 09.07.2019

– Редовен програмски надзор (член 64 став 2 од ЗААВМУ) – 24.04.2019

2018 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018

– Редовен програмски назор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 09.03.2018


2017 година

Извештај од спроведен надзор

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 ичлен 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 15.02.2017


2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016

Изречена мерка:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016


2015 година:

Извештаи од спроведени надзори

Реемитување на програмски сервиси

Контролен програмски надзор (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 16.02.2015 – дигитален пакет

Контролен програмски надзор (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 16.02.2015 – аналоген пакет

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.02.2015

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.02.2015 


2014 година

Изречена мерка:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 28.02.2014Accessibility

Accessibility