Kronikë e seancës së 6-të

image_pdfimage_print

Shkup,26.02.2021-Në seancën e 6-të të mbajtur me 24.02.2021.Këshilli I Agjencisë miratoi buxhetin vjetor të Agjencisë së Shërbimeve të Mediave Audio dhe Audiovizive 2020.

Këshilli I Agjencisë bazuar në gjetjet nga mbikëqyrja e rregullt e programit ku është përcaktuar mosrespektimi I nenit 141 të Ligjit për Shërbimet Mediatike Audio dhe Audiovizuele,pra ri-transmetimi I shërbimeve programore që nuk janë regjistruar nga Agjencia e Shërbimeve të Auditimit dhe Mediave Audiovizive,miratoi një Vendim për shpalljensi masë e vërejtjes publike të operatorit Infel-KTV nga Ohri..

Në këtë seanc Këshilli miratoi dy Vendime për të pezulluar procedurat e filluara për marrjen e licencës për transmetim televiziv në TDRD SPEKTRUM Komuna e Ljubunishtës për transmetim në radio në TRD Radio Da Costa nga Vinica, pasi transmetuesit tarifën vjetore të licencës e kanë paguar plotësisht.Accessibility

Accessibility