СТРЕЕТ ФМ

2017 година:

 


2016 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на  Радио Стреет ФМ ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Стреет ФМ ДОО Скопје – (во целост постапил по решението)


2015 година:

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје – (не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против Решение РА СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје – (член 12 од Законот за медиуми)

Решение за преземање мерка против РА СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје – (член 12 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility