СТРЕЕТ ФМ

image_pdfimage_print

2016 година

Извештаи од извршени надзори

Објавување импресум, информации достапни до корисниците

– Извештај од контролен надзор врз работата на  Радио Стреет ФМ ДОО Скопје – (член 12 од ЗМ) – 17.02.2016

– Извештај од контролен надзор врз работата на Радио Стреет ФМ ДОО Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.02.2016


2015 година

Извештаи од извршени надзори/мерки опомена

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 28.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје – (член 12 од Законот за медиуми) – 27.11.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на РА СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје – (член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 27.11.2015

 

 Accessibility

Accessibility