СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш

2016 година

Извештаj од спроведен надзор:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016

Изречена мерка:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 14 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016


2015 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.03.2015 – аналоген пакет

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 05.03.2015 – дигитален пакет

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси  

– Редовен програмски надзор (член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 20.01.2015 – аналоген пакет 

– Редовен програмски надзор (член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 20.01.2015 – дигитален пакет

 

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 23.01.2015 – дигитален пакет

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 23.01.2015 – аналоген пакет

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.02.2015 – аналоген пакет

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.02.2015 – дигитален пакет

 

 Accessibility

Accessibility