Теленет Ком ДОО Тетово

2024 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси, Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Редовен програмски надзор Теленет Ком – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  06.02.2024

Редовен програмски надзор Теленет Ком – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) –  15.02.2024

  • Мерка јавна опомена Теленет Ком (член 141 од ЗААВМУ) – 21.02.2024

Контролен програмски надзор Теленет Ком – (член 141 од ЗААВМУ) – 05.03.2024


2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2016 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility