Теленет Ком ДОО Тетово

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

 Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси, Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Вонреден програмски надзор Теленет Ком  – (член 143 став 2 ЗААВМУ) – 19.12.2022

Редовен програмски надзор Теленет Ком –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Редовен програмски надзор Теленет Ком  – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Редовен програмски надзор Теленет Ком – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 11.05.2022

Редовен програмски надзор Теленет Ком – (член 64 став 2, член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 11.05.2022


2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2016 година

2015 година

 

 Accessibility

Accessibility