ТРАНШПЕД ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје под.ТРАН КАБЕЛ Крива Паланка

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од извршени надзори

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

Редовен програмски надзор Траншпед Трејд – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.07.2022

Редовен програмси надзор Траншпед Трејд – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 27.07.2022

Редовен програмски надзор Траншпед Трејд – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 22.03.2022


2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2015 годинаAccessibility

Accessibility