ТРАНШПЕД ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје под.ТРАН КАБЕЛ Крива Паланка

2022 година

Извештаи од извршени надзори

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

Редовен програмски надзор Траншпед Трејд – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.07.2022

Редовен програмси надзор Траншпед Трејд – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 27.07.2022

Редовен програмски надзор Траншпед Трејд – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 22.03.2022

 

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Tитлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ;  Регистрација на програмските сервиси 

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 09.07.2019

Корегиран извештај од редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 04.02.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.08.2018

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 15.01.2018


2017 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 19.04.2017 


2015 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 07.10.2015Accessibility

Accessibility