ТРАНШПЕД ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје под.ТРАН КАБЕЛ Крива Паланка

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервис

Редовен програмски надзор Траншпед Трејд (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 27.10.2021

Регистрација на програмски пакети, титлување на програмите кои се реемитуваат

Редовен програмски надзор – Траншпед Трејд – (член 64 став 2 и член141 од ЗААВМУ) – 03.09.2021

Редовен програмски надзор – Траншпед Трејд – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 09.06.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Регистрација на програмски пакети, титлување на програмите кои се реемитуваат

Редовен програмски надзор Траншпед Трејд – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Редовен програмски надзор Траншпед Трејд– (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 06.05.2020


2019 година

2018 година

2017 година

2015 годинаAccessibility

Accessibility