РТВ ДРИНИ

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор – РТВ Дрини ДООЕЛ Струга – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 27.05.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор – РТВ Дрини ДООЕЛ Струга – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 06.07.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – РТВ Дрини ДООЕЛ Струга – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – РТВ Дрини ДООЕЛ Струга – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за изречена мерка опомена – РТВ Дрини ДООЕЛ Струга – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018


2017 година:

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на РТВ Дрини  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Решение за преземање мерка-опомена на РТВ Дрини  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на РТВ Дрини  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)


2016 година:

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на РТВ Дрини  – (постапил по решението)

– Изречена мерка против РТВ Дрини – (член 15 став 5 од Законот за медиуми)

– Извештај од административен надзор врз работата на  РТВ Дрини – (член 15, став 5 од Законот за медиуми)


 

2014 година:

– Решение за преземање мерка против “РТВ ДРИНИ” Струга (член 13 став 1 од Законот за медиуми)Accessibility

Accessibility