ТВ ДУЕ

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Дуе – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 29.09.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Дуе (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 22.12.2020


2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Програмски концепт, обезбедување јавност во работењето

– Редовен административен надзор ТВ Дуе ДООЕЛ Гостивар (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

– Редовен административен надзор ТВ Дуе ДООЕЛ Гостивар – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2019

– Контролен административен надзор ТВ Дуе ДООЕЛ Гостивар  (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 12.06.2019

 

2016 година

Извештај од спроведен надзор:

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Дуе ДООЕЛ Гостивар – 29.11.2016Accessibility

Accessibility