ТВ Ера

image_pdfimage_print

2019 година:

Извештаи од извршени надзори/мерки јавна опомена

Употреба на јазикот во програмата; дневно емитување најмалку 8 часа програма на телевизија; обезбедување изворно создадена програма 

– Контролен програмски надзор ТРД ТВ Ера – (член 64 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

– Редовен програмски надзор ТРД ТВ Ера  –  (прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 22.07.2019

  • Изречена мерка јавна опомена – ТРД ТВ Ера – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 21.08.2019

Изворно создадена програма 

– Контролен програмски надзор ТРД ТВ Ера – (член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

– Редовен програмски надзор ТРД ТВ Ера – (прекршување на член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 22.07.2019

  • Изречена мерка јавна опомена – ТРД ТВ Ера –  (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 21.08.2019

2016 година:

Извештаи од извршени надзори/мерки опомена

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТРД ТВ Ера ДООЕЛ Скопје – (член 75 став 1 и став 2; член 75-а став 1 точка б и став 2; член 75-б од Изборниот законик – (19.12.2016)

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Ера ДОО Скопје –  (член 76-б став 3 од Изборниот законик) 11.12.2016

Импресум, Обезбедување програма изворно создадена 

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на ТВ ЕРА ДОО Скопје – (член 14 од Законот за медиуми)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ ЕРА ДОО Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ ЕРА ДОО Скопје – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

2015 година

 Accessibility

Accessibility