ТВ ВИЖН-БМ

image_pdfimage_print

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.09.2019

Објавување податоци за сопственичка структура

– Контролен административен надзор  ТВ Канал Визија (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 16.09.2019

– Редовен административен надзор ТВ Канал Визија (член 15 став 3 од ЗААВМУ) – 25.07.2019

Програмски концепт

– Редовен административен надзор ТВ Канал Визија (член 15 став 5 од ЗААВМУ) – 15.05.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал Визија  (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019

2014 година

 Accessibility

Accessibility