ТВ ВИЖН-БМ

2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Објавување податоци за сопственичка структура

– Редовен административен надзор Вижн БМ – ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА (член 15 став 3 од ЗААВМУ) – 25.07.2019

Програмски концепт

– Редовен административен надзор ТВ Канал Визија (член 15 став 5 од ЗААВМУ) – 15.05.2019

Мерка јавна опомена

Програмски концепт

– Изречена мерка јавна опомена на Канал ВИЗИЈА Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019


2014 година

Извештај од спроведен надзор:

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен надзор –  ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ Прилеп – (член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ) – 02.09.2014Accessibility

Accessibility