ТВ Морис

image_pdfimage_print

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Информации достапни за корисниците, импресум, идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор ТВ Морис – (член 14 од Законот за медиуми) – 21.11.2019

– Редовен административен надзор  ТВ Морис – (член 14 од Законот за медиуми) – 31.07.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Морис – (член 14 од Законот за медиуми) – 26.08.2019

– Редовен административен надзор  ТВ Морис – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Морис – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

– Контролен административен надзор ТВ Морис – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

Комерцијални комуникации, спонзорство, рекламирање

– Редовен програмски надзор ТВ Морис – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 94, 98, 99, 100 и 101 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

Изворно создадена програма, употреба на јазикот во програмата

– Контролен програмски надзор ТВ Морис – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) 13.11.2019

– Редовен административен надзор ТВ Морис (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Морис – (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

 

2018 година

 

 

 Accessibility

Accessibility