ТВ Сител 2

image_pdfimage_print

2018 година:

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден адмнистративен надзор ТВ Сител 2 – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 14.05.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Сител 2 – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Сител 2 – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Сител 2 – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018

2015 година

 

 Accessibility

Accessibility