Мaгазин „Убавина и здравје“

2021 година

Извештаи од извршени надзори/мерки јавна опомена

Импресум

Редовен административен надзор Убавина и здравје – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Контролен административен надзор Убавина и здравје – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.05.2021

Вонреден административен надзор Убавина и здравје (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 18.03.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена  Убавина и здравје (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.04.2021

 


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Убавина и здравје  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Редовен административен надзор Убавина и здравје (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 30.06.2020

Редовен административен надзор Убавина и здравје (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Убавина и здравје (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

 


2019 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Убавина и здравје–  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.06.2019

 


2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Убавина и здравје  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Убавина и здравје  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Убавина и здравје (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Убавина и здравје  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

 


2015 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на изворот на информации

– Редовен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 16.03.2015Accessibility

Accessibility