УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ

image_pdfimage_print

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – Универзитетско Радио УГД ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Универзитетско Радио УГД ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена на Универзитетско Радио УГД ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018


2015 година:

– Извештај од редовен надзор врз работата на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ – (не се констатирани прекршувања на административните обврски од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година:

– Извештај од контролен надзор на програмскиот сервис на Универзитетско Радио УГД ФМ (член 92 и став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против Универзитетско Радио УГД ФМ Штип (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовозуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на Универзитетско Радио УГД ФМAccessibility

Accessibility