УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА

image_pdfimage_print

2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазикот во програмите и дневно емитување најмалку 4 часа програма на радиото

Редовен програмски надзор РА УКЛО ФМ – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор РА УКЛO ФМ 92.9 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор РА УКЛО ФМ 92.9 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 15.12.2022


2021 година

2015 година

2014 година

 Accessibility

Accessibility