УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА

image_pdfimage_print

2015 година:

– Извештај од редовен надзор врз работата на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА  – 28.12.2015

– Извештај од редовен надзор врз работата на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА – 03.12.2015


2014 година:

– Ивештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА –  (член 92 став 13 од ЗААВМУ)

– Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА – (член 92 став 15 од ЗААВМУ)

– Решение за преземање мерка против УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА – (член 92 став 13 од ЗААВМУ)



Accessibility

Accessibility