1

ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ Виница

2023 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси, Употреба на јазик, Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Редовен програмски надзор Винсат Кабел – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 5.04.2023

Редовен програмски надзор Винсат Кабел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 5.04.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси 

Вонреден програмски надзор Винсат Кабел – (член 141 од ЗААВМУ) – 04.10.2022

  • Мерка јавна опомена Винсат Кабел – (член 141 од ЗААВМУ) – 07.10.2022

Редовен програмски надзор Винсат Кабел –  (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

Задолжително обезбедување на програмските сервиси на МРТ

Редовен програмски надзор Винсат Кабел –  (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 14.09.2022

2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси 

Редовен програмски надзор Винсат Кабел – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 10.11.2021

Редовен програмски надзор Винсат Кабел – (член 64 став 2 и член 141 став 13) – 31.05.2021


2020 година

2019 година

2018 година

2016 година

2015 година