ВОКС КАТВ

2016 годинa

Извештај од спроведен надзор:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.08.2016

Изречена мерка:

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 05.08.2016


2015 година

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медимски услуги) – 21.09.2015 – дигитален пакет

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 21.09.2015 – аналоген пакет

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.08.2015 – дигитален пакет

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.08.2015 – аналоген пакет

Изречена мерка:

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 07.08.2015Accessibility

Accessibility