Заман

2018 година:

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

Редовен административен надзор –  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.06.2018

Контролен административен надзор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – (31.08.2018)

Изречена мерка:

Импресум

– Изречена мерка – опомена на Заман  – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 04.07.2018


2016 година:

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

– Редовен административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.10.2016


2015 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Заштита на изворот на информации

Вонреден административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 25.11.2015

– Вонреден административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 25.11.2015

Изречени мерки:

Заштита на изворот на информации

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 27.11.2015

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 27.11.2015

 

 

 Accessibility

Accessibility