Магазин „Живот на дланка“

2015 година

Извештај од спроведен надзор:

Заштита на изворот на информации

 – Контролен административен надзор (член 12 став 1 од Законот за медиуми) – 06.04.2015

Изречена мерка:

Заштита на изворот на информации

– Член 12 став 1 од Законот за медиуми – 09.04.2015

 Accessibility

Accessibility