1

Активности и настани на АВМУ 

Прв јавен состанок на Агенцијата за 2014 година – Имплементација на медиумската писменост во образовниот систем на Република Македонија

Трет јавен состанок на Агенцијата за 2015 година – Програма за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија

Четврти јавен состанок на Агенцијата за 2016 година – Нивото на медиумската писменост кај возрасната популација во РМ 

Дебата „Критичко разбирање на медиумите – род, млади, медиумска писменост“

Одржана работилница за медиумска писменост –  г. Паоло Челот, (ИПА ТАИБ 2009)

Конференција „Медиумската писменост како предуслов за активно граѓанство“

Промовирано ДВД за медиумска писменост наменето за основните училишта