Втор Јавен состанок 2014

image_pdfimage_print
На Вториот јавен состанок Агенцијата ги презентираше активностите реализирани во изминатото тромесечје
 

v 2Скопје, 16.06.2015г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни   медиумски услуги, во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа Вториот јавен состанок за 2015 година. За спроведените активности согласно Годишната програма за работа на АВМУ говореше д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата, кој на почетокот од состанокот истакна:

 – Нашата тенденција за транспарентност и отчетност во работењето постојано ја надградуваме, во таа насока е и презентирањето на обемниот сублимат од реализирани тримесечни активности.

Детално беа образложени спроведените надзори, како и изречените мерки за опомена кај радиодифузерите, операторите на јавни комуникациски мрежи и печатените медиуми. Се потенцираа и актите произлезени од усогласувањето на домашната со европската легислатива, доделувањето на нови дозволи за ТВ емитување од кои две на државно и три на регионално ниво, престанокот на вршење на дејноста – пренос и реемитување на радио и телевизиски програмски сервиси кај три оператори на јавни електронски комуникациски, како и активностите од имплементација на Стратегијата за развој на радиодифузна дејност во РМ 2013-2017.

2 javen sostanokЗа имплементацијата на проектот ИПА ТАИБ 2009, финансиран од Европската унија, и посветен на „Зајакнување на административните капацитети на телата задолжени за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски услуги“, се обрати Огнен Неделковски, Раководител на одделението за културен идентитет и раководител на овој проект, кој го образложи сублиматот од реализирани активности во рамки на проектот.

На крајот од состанокот, Директорот Трајчевски посочи дека Агенцијата е отворена за соработка и ги повика сите радиодифузерии, печатени медиуми и оператори на јавни комуникациски мрежи, како и останатите засегнати страни, да дадат свои мислења или предлози на теми, кои би се презентирале на следните јавени состаноци, а се од интерес на целата јавност.

Презентаците може да ги превземете на следниве линкови:

Спроведени активноси согласно Годишната програма за работа на АААВМУ

д-р Зоран Трајчевски

Имплементација на проектот на АААВМУ од ИПА ТАИБ 2009

Огнен Неделковски


Агенда за учество на вториот јавен состанок на Агенцијата

Пријава за учество на вториот јавен состанок на АгенцијатаAccessibility

Accessibility