Датаком ЈВ

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на каналите на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор – Датаком ЈВ – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 02.04.2024

Редовен програмски надзор – Датаком ЈВ – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 02.04.2024Accessibility

Accessibility