Завршени расправи во 2023 година 

Завршена јавна расправа за Нацрт-правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

На 12 јули 2023 година, Агенцијата отвори јавна расправа за Нацрт-правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување кој го донесе Советот на Агенцијата на 22-та седница за 2023 година.

Агенцијата ги повика сите радиодифузери и заинтересирани страни, со свои мислења и предлози да учествуваат во јавната расправа и истите во писмена форма да ги достават по електронски пат на е-адресата contact@avmu.mk.

Јавната расправа траеше 45 дена, заклучно со 28 август 2023 година.Accessibility

Accessibility