Завршени расправи во 2023 година 

Завршена  јавна расправа за Нацрт-правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

На 12 јули Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвори јавна расправа за Нацрт-правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, кој го донесе Советот на Агенцијата на 22-та седница одржана на 11 јули 2023 година.

Агенцијата ги повика сите радиодифузери и заинтересирани страни, со свои мислења и предлози да учествуваат во јавната расправа и истите во писмена форма да ги достават по електронски пат на е-адресата contact@avmu.mk.

Јавната расправа траеше 45 дена, заклучно со 28 август 2023 година.

 

Доставени мислења и предлози по Нацрт документот

Предлози од ТВ Алфа – 29.08.2023

Предлози од ТВ Канал 5 – 29.08.2023

Предлози од Лајф радио – 28.08.2023

Предлози од Лидер ФМ – 25.08.2023

Предлози од Наша ТВ – 29.08.2023

Предлози од радио Арачина – 29.08.2023

Предлози радио Џез ФМ – 25.08.2023

Предлози радио Фортуна – 25.08.2023 

Предлози од радио Ла Коста – 18.08.2023

Предлози од радио Мерак 5 – 25.08.2023

Предлози од радио Модеа – 27.07.2023

Предлози од радио Роса АБ – 25.08.2023

Предлози од радио Ват – 25.08.2023

Предлози од Зона М1 – 18.08.2023

Предлози од Скај радио – 25.08.2023

Предлози од Спортско радио – 21.08.2023 

Предлози од ТВ Канал 8 – 11.08.2023

Предлози од ТВ МТМ – 14.07.2023

Предлози од ТВ Сонце – 29.08.2023

Предлози од ТВ Телма – 29.08.2023

Предлози од Урбан ФМ – 25.08.2023

Забелешки од радио Канал 77 – 21.07.2023

 

 

 

 

 

 

 

 Accessibility

Accessibility