1

Записник од седница бр.13 од 21.03.2016

pdfПреземете го Записникот од седница бр.13 од 21.03.2016

 

pdfПреземете го Записникот од првото продолжение на 13-та седница од 29.03.2016