Записник од седница бр.36 од 30.10.2017

pdfЗаписник од седница бр.36 од 30.10.2017