„Зелена берза“ – издавач Здружение за едукација на земјоделците Зелена Берза, Битола 

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Зелена берза  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021

Редовен административен надзор  Зелена берза (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021


2020 годинаAccessibility

Accessibility