„Зелена берза“ – издавач ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗЕЛЕНА БЕРЗА, Битола

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Зелена берза  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021

Редовен административен надзор  Зелена берза (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Зелена берза – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2020

Редовен административен надзор Зелена берза (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Вонреден административен надзор Зелена берза (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 30.04.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Зелена берза (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020Accessibility

Accessibility