Неделен весник Зенит

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Зенит – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Редовен административен надзор  Зенит (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Зенит  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2020

Редовен административен надзор Зенит  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Редовен административен надзор Зенит – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Зенит (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

 


2019 година

Извештаи од извршени надзори:

Вонреден административен надзор Home Style – Зенит – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 08.07.2019

Вонреден административен надзор Зенит Прес Плус (член 15 став 2 од ЗААВМУ) – 09.05.2019

Вонреден административен надзор Зенит Прес Плус  (член 14 став 1 од ЗМ) – 18.03.2019Accessibility

Accessibility