Извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување

Групни извештаи од мониторингот на медиумското претставување 

Прв извештај од мониторингот на медиумското претставување по распишувањето на Предвремените парламентарни избори 2016, за периодот 15 – 24 април 

Прв извештај од мониторингот на интервјуата, дебатите и другите информативни програми во период од распишување на изборите до почетокот на изборната кампања 15 април – 4 мај 2016 година

Втор извештај од мониторингот на медиумското претставување во вестите во периодот од распишување на изборите до почетокот на изборната кампања 25 април – 4 мај 2016 година

Преглед на информативна програма во период од 15.04.2016 до 04.05.2016г.

Преглед на интервјуа во период од 15.04.2016 до 04.05.2016г.

Преглед на дебати во период од 15.04.2016 до 04.05.2016г. 

Извештаи од мониторинг на изборното медиумско претставување со сторен прекршок

Извештај од мониторинг на изборното медиумско претставување на ТВ Сител-13.05.2016г. – прекршок на член 75-б од ИЗ

Извештај од мониторинг на изборното медиумско претставување на ТВ Алфа-13.05.2016г. – прекршок на член 75-б од ИЗ

Извештај од мониторинг на изборното медиумско претставување наТВ Канал 5- 13.05.2017г. – прекршок на член 75-б од ИЗAccessibility

Accessibility