1

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување за време на изборната кампања за локалните избори 2017 година

ТВ Компани 21-M, член 76 став 2 од Изборниот законик- 24.10.2017

 -ТВ КТВ член 75 став 1 од Изборниот законик – 20.10.2017

ТВ Едо, член 76-б став 3 од Изборниот законик- 14.10.2017

ТВ Алфа, член 77 став 1 од Изборниот законик – 13.10.2017 

– ТВ Компани 21-М, член 76 став 4 од Изборниот законик – 07.10.2017

-ТВ СТАР, член 76 став 4 од Изборниот законик – 06.10.2017

– ТВ 24 Вести, член 77 став 2 од Изборниот законик – 04.10.2017

–  ТВ Алсат-М, член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик – 03.10.2017

ТВ Нова, член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик – 03.10.2017