1

Информации за радиодифузери

Допис до националните радиодифузери и радиодифузерите на регионално ниво кои емитуваат програма на подрачјето на Скопје за изборен молк поради повторување на гласањеро во Општина Чаир

Допис до радиодифузери за почеток на мониторинг на периодот од распишување на Локалните избори 2017 година

Информација за работен состанок со националните радиодифузери за правилата за известување до почетокот на изборната кампања

Презентација за правилата за изборно медиумско известување до почетокот на изборната кампања

Презентација за мониторингот на изборното медиумско претставување за време на изборна кампања

Презентација за други облици на изборно медиумско претставување