КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси;

Редовен програмски надзор Кабел-Нет – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 07.03.2024

Редовен програмски надзор Кабел-Нет – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) – 07.03.2024


2023 година

2022 година

2021 година

2020 година

2018 година

 Accessibility

Accessibility