InStore” – издавач КЛИКЕР МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје

2021 година

Извештај од извршен надзор

Импресум

Редовен административен надзор In Store  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор In Store  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2020

Вонреден административен надзор In Store  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 30.06.2020Accessibility

Accessibility