КОМБО 2003

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; Регистрација на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на програмите на Јавниот сервис

Редовен програмски надзор –Комбо 2003 – (член 64 став 2 и член 141 став 13 од ЗААВМУ) – 06.02.2024

Редовен програмски надзор – Комбо 2003 – (член 143 став 3 од ЗААВМУ) –  06.02.2024


2023 година

2021 година

2018 година

 Accessibility

Accessibility