Лековити билки

2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Лековите билки  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Лековити билки  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Лековити билки (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Лековити билки  – (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility