Месечен магазин „Леона“

image_pdfimage_print

2018 година

Извештаи од извршени надзори/мерка опомена

Импресум

Редовен административен надзор Леона (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Вонреден административен надзор Леона (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 04.09.2018

Вонреден административен надзор Леона  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 04.06.2018

Вонреден администартивен надзор Леона (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 16.04.2018

  • Решение за мерка опомена Леона (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 23.04.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Леона  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018



Accessibility

Accessibility