Лице задолжено за прием на пријави од укажувачи 

image_pdfimage_print

Информација:  Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Цветанка Митревска

Раководител на Сектор за правни работи и јавни набавки

Телефон за контакт: (02) 3103 415

Електронска адреса за прием на пријави: ukazuvaci@avmu.mk

Поштенска адреса за прием на пријави: ул.Македонија бр.38, Палата Панко Брашнаров, Скопје

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните  и другите податоци и укажувачиAccessibility

Accessibility