Македонски Телеком АД Скопје

2024 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Обврска за кинематографски дела; Заштита на малолетна публика; 

Редовен програмски надзор Македоснки Телеком –  (член 49 и член 50 од ЗААВМУ) – 17.04.2024


2023 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

2015 годинаAccessibility

Accessibility