Македонски Телеком АД Скопје

image_pdfimage_print

2021 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Обврска за кинематографски дела; Заштита на малолетна публика; Промоција на производството и пристап до европски дела

Редовен програмски надзор Македонски Телеком – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 02.07.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Обврска за кинематографски дела; Заштита на малолетна публика; Промоција на производството и пристап до европски дела

Редовен програмски надзор Македонски Телеком АД (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 11.12.2020

Редовен програмски надзор Македонски Tелеком АД  (член 49, член 50, член 60 од ЗААВМУ) – 26.06.2020


2019 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Обврска за кинематографски дела; Заштита на малолетна публика; Промоција на производството и пристап до европски дела

Редовен програмски надзор врз работата на Македонски Tелеком АД Скопје – (член 49, член 50, член 60 од ЗААВМУ) – 27.11.2019

Редовен програмски надзор врз работата на Македонски Tелеком АД Скопје – (член 49, член 50, член 60 од ЗААВМУ) – 15.05.2019


2018 година

2017 година  

2016 година 

2015 годинаAccessibility

Accessibility