„Македонско Ехо“ – издавач ЕХО МЕДИА ГРУП ДООЕ Скопје

2024 година

Извештај од спроведен надзор

Импресум

Редовен административен надзор Македонско Ехо – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2024


2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Македонско ехо – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Вонреден административен надзор – Македонско Ехо (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 21.07.2021Accessibility

Accessibility