Магазин „Либи“ на албански јазик

2019 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

– Вонреден административен надзор Либи и Мини Либи –  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.07.2019


2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Импресум

– Извештај од вонреден надзор – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.03.2018Accessibility

Accessibility