1

МРА 1 – Извештаи 2014 година

 -Извештај од редовниот административен надзор на програмските сервиси на државно ниво, емитуван на 1 октомври 2014

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на ЈП Македонска Радио-Телевизија Скопје