МРА 1 – Извештаи 2015 година

Извештаи од извршени надзори:
 
– Извештај од редовен надзор врз работата на Македонско Радио (МРА 1) – (не се констатирани прекршување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)
 
– Извештај од редовен надзор врз работата на Македонско Радио (МРА 1) – (не е констатирано прекршување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)
 
– Извештај од редовен надзор врз работата на Македонско Радио (МРА 1) – (не се констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)
 
– Извештај од контролен надзор врз работата на Македонско Радио (МРА 1) – (во целост постапил по решението)
 
 – Извештај од редовниот надзор врз работата на Македонско Радио (МРА 1) – (член 92 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)
 
 
Решение за изречена мерка:
 
 – Решение за преземање мерка против против Македонско Радио (МРА 1) – (член 92 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).


Accessibility

Accessibility