„Народен лекар“ – издавач на Народен лекар ДООЕЛ Скопје 

2024 година 

Извештаи од спроведени надзори

Обврски за објава на импресум

Кoнтролен адмнистративен надзор Народен Лекар – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.01.2024

 

2023 година 

Извештаи од спроведени надзори

Обврски за објава на импресум

Редовен административен надзор Народен лекар (член 14 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2023Accessibility

Accessibility