Одлуки/акти од седница бр.10 од 20.02.2018

pdf Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД СПЕКТРА Општина Лабуништа

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА с.Пласница

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД ТВ ЗДРАВКИН Велес

pdf Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово

pdf Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

pdf  Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ Берово

 Accessibility

Accessibility