Одлуки/акти од седница бр.11 од 22.02.2018

pdfOдлука за поведување на постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација, по службена должност кај ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип 

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување ХЕПИРАДИО ДООЕЛ Скопје

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на КАПИТОЛ РАДИО ДООЕЛ Скопје

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Б-97 ДООЕЛ Битола

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ЛАВ ДООЕЛ ОхридAccessibility

Accessibility