1

Одлуки/акти од седница бр.12 од 08.03.2017

pdfОдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово

pdfРешение за запирање на постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација по службена должност кај ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп