1

Одлуки/акти од седница бр. 20 од 30.05.2016

pdf  Одлука за одобрување на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година