Одлуки/акти од седница бр.8 од 23.02.2017

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Скопје ДОО Скопје

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување на Универзитетско радио УКЛО ФМ

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување на ТРД Радио Алексанадар Македонски

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за радио емитување ТРД Радио Слободна Македонија ДООЕЛ Скопје

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ СкопјеAccessibility

Accessibility